Zondag 13 februari hebben we onze volgende Ontmoetingsdienst. Het thema is: Onvoorwaardelijke liefde. De dienst begint om 9.30 uur. De voorganger is ds. Montagne uit Almelo. De Ontmoetingsband verzorgt de muziek.