Nu de zomervakantie weer (bijna) voorbij is, begint het mannenkoor weer met zijn repetitie en wel op dinsdag 6 september om 19:30 uur in de Suite van de Grote kerk, ingang Pastorielaan. Halverwege is er pauze met koffie/fris en de repetitie stopt om 21:30 uur.

Voor wie van zingen houdt, biedt dit koor jou de gelegenheid te zingen in 4-stemmig koorverband. De dirigent, Wim van Lenthe, zingt en speelt de partij voor en samen met je medepartijleden zing je daarna jouw partij. Later samen met een tweede partij, totdat alle partijen samen van zich laten horen.

Zingen maakt je blij en in koorverband zie je ook meer medemensen. Samen optreden in verzorgingstehuizen, kerken of concerten.

Menig koorlid heeft gezegd: ‘jammer, dat ik me niet eerder aangemeld heb als koorlid’.
De leden en dirigent zien graag nieuwe leden. Spreek eens een koorlid aan en informeer naar zijn ervaring.
Welkom!