De week vanaf Palmpasen wordt in de christelijke traditie de Goede of Stille Week genoemd. In deze week staan we stil bij de lijden en sterven, en de opstanding van Jezus Christus. In veel kerken worden er in de lijdensweek extra samenkomsten. Ook in onze kerk kun je vanaf donderdag voor bijzondere vieringen terecht:

Donderdag 29 maart om 19.00 uur: Witte Donderdag

Op deze donderdag staan we stil bij de instellingswoorden van het Avondmaal. Jezus vierde met zijn vrienden het Pesachfeest (het Joodse feest van bevrijding). Een belangrijk moment is het begin van de maaltijd: Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. In dit gebaar laat Jezus de diepte van zijn liefde zien: het gaat om dienen. Altijd en steeds weer. We vieren samen het Avondmaal.

Vrijdag 30 maart om 19.00 uur: Goede Vrijdag

Afbeeldingsresultaat voor free pictures of jesus suffering

We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus. We lezen het lijdensevangelie uit het Johannesevangelie, onderbroken door bijdragen van de Cantorij en samenzang. We doven de Paaskaars.

Zaterdag 31 maart om 22.00 uur: Stille Zaterdag

Dit is misschien wel de mooiste viering van het jaar. Diep in de avond, in het duister van de nacht vieren we de opstanding. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en het licht verspreid zich door de kerk. We staan stil bij onze doop en bij teksten van hoop en licht.

Zondag 1 april om 9.30 uur: Pasen!

We vieren met mooie liederen de opstanding van Jezus!