Op zondag 3 maart 2019 om 19.00 uur wordt er in de Ontmoetingskerk weer een viering in de sfeer van Taizé gehouden. Het thema voor deze viering is “Kom maar mee, je zult het zien!” (Joh. 1: 39).

Taizé is een plaatsje in Bourgondië waar kort na de Tweede Wereldoorlog door broeder Roger een oecumenische broedergemeenschap werd gesticht. Sinds de jaren ’60 trekt deze gemeenschap jongeren aan. Zij nemen deel aan de vieringen, gespreksgroepen en ontmoetingen met broeders van de gemeenschap.

Een viering in Taizé is anders dan in een gewone kerkdienst. Dat wil zeggen: het is een viering waarin gebed, meditatie en muziek centraal staan. Het is een viering van bezinning en inspiratie. Om even tot jezelf te komen en stil te worden. In plaats van een overdenking door een voorganger, is er midden in de viering een stilte. De liederen zijn kort en worden vaak herhaald om zo de betekenis van tekst en muziek tot je door te laten dringen.

Aan de viering zullen meewerken: Gerrit Lemans en Arie Willigenburg (lezingen), Renie van der Beek (fluit), Rianne Hoff (klarinet) en Gonny Nijmeijer (vleugel).

Na de viering is er alle gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas fris elkaar te ontmoeten.

Van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Schout Doddestraat 1 te Vriezenveen!