Noteer in je agenda: zondag 3 november is er om 9:30 een Ontmoetingsdienst! De ‘Time-Out Commissie’ is bezig geweest met het verder opzetten van de Ontmoetingsdienst. Deze zal 4 keer per jaar gehouden worden in plaats van de maandelijkse Time-Out. Er komen elementen van de Time-Out in de ontmoetingsdienst terug, zoals bijvoorbeeld het aansteken van een kaarsje en knutselen voor de kids in de ontmoetingsruimte. Deze keer zal dominee Wegerif de dienst leiden en speelt de eigen band. We hopen op volle banken!