Het thema van dit seizoen is: Deel je leven. Tijdens de avonden van de commissie Vorming en Toerusting willen we delen met elkaar in geloof, kennis en ontmoeting. De commissie bestaat uit mensen van de Ontmoetingskerk en mensen van de Hervormde gemeente. Hieronder volgt het programma-overzicht. Van een aantal avonden zijn de data nog niet helemaal rond.

Kring ‘Voorleven’. Een kring voor jonge opvoeders over geloofsopvoeding.
Data: 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart en 11 april
Opgave bij Alexander Veerman.

Intervisie ambtsdragers / 30 november 2017
Januari 2018: Thema avond Hanneke Schaap n.a.v. het boek ‘Breekbaar Verbonden’.
Locatie: Ontmoetingskerk.

Micha Cursus (light) De cursus wordt twee keer gegeven op twee verschillende locaties.
Datum: 14 & 28 februari & 15 februari/1 maart 2018. Doedag: 10 of 17 maart 2018.

Thema-avond ‘Heilig Avondmaal’ met ds. Van Beelen.
Datum: 6 maart 2018. Locatie: CCK2 Aanvang: 20.00 uur

April: afsluiting seizoen. Informatie volgt.