‘Een goed verhaal’

Programma

 • Cursus ’Levend in Christus’
  2019: 31/10, 14/11, 28/11, 12/12
  2020: 9/1, 23/1, 6/2, 27/2
  Gaven van de Geest, gebed, genezing en bevrijding. Door: Jelle de Kok
 • Bijbelquiz Vriezenveen
  5 november 2019/CCK2/20.00 uur
  aanmelden als team of individueel:
  Email: bijbelquizvriezenveen@gmail.com
 • Informatieavond Bevrijdingspastoraat
  21 november 2019 Door: ds. R. Kranen/CCK2/20.00 uur
 • Filmavond
  26 november 2019 Ontmoetingskerk/20.00 uur
 • Workshop ‘God in de supermarkt’
  5 februari 2020/CCK2/20.00 uur
  Waar komt je eten vandaan? Chocolade, die dure of toch die goedkope? Welke keuzes maak je?
  Door: Arjan Schoonhoven/Alfred Slomp
 • ‘De 7 wonderen van het kruis’
  11/2, 25/2, 3/3, 10/3, 17/3,
  24/3, 31/3, 7/4.
  Door: Heleen Scherphof/Stjäävelin
 • Wandeling Stille Zaterdag
  11 april 2020
  Kinderwandeling & verdiepingwandeling
  Zie voor actuele informatie de Kerkbode of Contact & overige media!

Levend in Christus
Binnenkort organiseren de cie V&T en het team van Cross Over samen een verdiepingscursus in Vriezenveen. De cursus is getiteld ‘Levend in Christus’ en zal worden gegeven door ds. Jelle de Kok, predikant-toeruster van het Evangelisch Werkverband t.b.v. de PKN landelijk. Deze cursus is bedoeld voor eenieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed en genezing en bevrijding. Na deze cursus ben je beter in staat de ander te dienen vanuit jouw geloof. Deze mooie maar ook ingrijpende cursus is een must voor iedereen die graag meer wil weten over vervulling met de Heilige Geest, de gaven van de Geest, het Koninkrijk van God en onze nieuwe verantwoordelijkheid in deze wereld. Door het volgen van de cursus groei je in het toepassen van de gaven van de Heilige Geest in je (kerken)werk en leer je ook de leiding van de Heilige Geest verstaan in je leven van elke dag.
Je leert groeiremmers herkennen en, met hulp van Gods Geest, blokkades doorbreken. We denken na over waar jouw persoonlijke bediening ligt binnen het Koninkrijk van God. Deze verdiepingscursus bestaat uit 8 donderdagavonden, 1x in de twee weken (van 20:00 tot 22:00 uur) en is de meest vergaande cursus die het EW aanbiedt om te komen tot geloofsverdieping. De startavond is op 31 okt, en daarna op 14 nov, 28 nov en 12 dec 2019 (deze vier avonden zijn voor de kerst). In het nieuwe jaar (2020) zijn de data 9 jan, 23 jan, 6 febr en 27 febr. Best stevig dus, 8 avonden, maar zie het vooral als een diepgaande investering om te komen tot persoonlijke geloofsgroei en groei in je bijdrage aan Gods werk in de wereld. Kun je 1 of 2 avonden niet, maar wil je wel graag deelnemen? Geef je dan toch maar op, fijn dat je meedoet. De cursus wordt gegeven in Stjäävelin en per deelnemer wordt een eigen bijdrage van 25,- euro gevraagd. Voor deze bijdrage krijg je een prachtig uitgevoerde eigen werkmap vanwaaruit je de cursus volgt. Goed om te weten: tijdens de cursusavonden is er voldoende tijd ingeruimd voor het doorpraten/oefenen in kleine groepen. Van harte aanbevolen om deze cursus te volgen! Opgeven kan via de commissie V&T. Ook gemeenteleden van omringende gemeentes worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursus. Allemaal van harte welkom!

Bijbelquiz Vriezenveen 2019
Op dinsdag 5 november aanstaande wordt de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap weer georganiseerd door de commissie Vorming en Toerusting. Net zoals op de televisie kunt u/kun jij meedoen in teams of individueel. De quiz bestaat uit een aantal rondes meerkeuzevragen en er is natuurlijk een finale. De winnaar gaat naar huis met een mooie prijs!
Zin om mee te doen? Dat kan! Opgeven kan door een e-mail te sturen naar bijbelquizvriezenveen@gmail.com
Toeschouwers zijn ook van harte welkom! De Bijbelquiz wordt gehouden in CCK2, achter de Grote Kerk in Vriezenveen. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.