Sing-ins

Jaarlijks organiseert de OMC (orgel- en muziekcommissie) vier sing-ins. Deze vieringen in de avond (19.00 uur) worden op verschillende wijzen ingevuld. De ‘Roept-u-maar-viering’ is inmiddels niet meer weg te denken: een sing-in met lievelingsliederen die door...

Kinderen aan het avondmaal

In de Ontmoetingskerk zijn alle kinderen van harte welkom aan het Avondmaal. In november worden alle kinderen tussen 6 en 8 jaar uitgenodigd voor een korte catechese over het Avondmaal. Ook wordt dan een werkboekje en informatie voor de ouders uitgedeeld. Om thuis...

Jeugdpastoraat

In de Ontmoetingskerk zijn naast de predikant ook ouderlingen en contactpersonen actief om handen en voeten te geven aan het onderlinge omzien. Daarnaast hebben we in de Ontmoetingskerk jeugdouderlingen die speciaal aandacht hebben voor kinderen en jongeren. Zij...
Kerk op schoot

Kerk op schoot

In 2015 zijn we begonnen met kerk-op-schootvieringen in de Ontmoetingskerk. Deze vieringen vinden enkele malen per jaar plaats in de middag om 15.00 uur. Het is een viering die speciaal bedoeld is voor peuters en kleuters. Het duurt ongeveer een half uur en...
Kinderoppas

Kinderoppas

De kinderoppasdienst is elke zondag aanwezig met 2 volwassenen en 1 jongere om op de kinderen van 0 tot 4 jaar te passen. Als u / jij hier aan mee wilt werken, geef je dan op per mail. We proberen de oppasruimte steeds een beetje aan te passen, met nieuw speelgoed en...
Kindernevendienst en Kidstime

Kindernevendienst en Kidstime

In de kindernevendienst vertellen wij de Bijbelse verhalen aan kinderen van de basisschool. Een leuke en belangrijke taak: de jeugd heeft de toekomst. Elke week in de ochtenddienst is er kindernevendienst, tenzij het anders wordt aangegeven. Alle groepen zijn...

Kring voor ouders: ‘Voorleven’

Opvoeden is soms best een klus. Het is fijn als je af en toe kunt overleggen met vrienden of met andere ouders. Als het gaat om geloofsopvoeding is dit haast nog lastiger. Hoe geef je de Bijbelverhalen door? Wat doe je als je zelf met vragen over het geloof zit? De...

Scholendiensten

De Ontmoetingskerk organiseert jaarlijks met één of twee protestants-christelijke basisscholen een ‘Scholendienst’. Kenmerkend voor deze viering is de aandacht en ruimte voor de kinderen, de toegankelijkheid en de vrolijke saamhorigheid.

Overstapdienst

Voor kinderen is de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een bijzonder moment. Ook voor jullie als ouders, trouwens. In de Ontmoetingskerk willen we dit moment dan ook niet zomaar laten passeren. We nodigen alle kinderen die naar het voortgezet...
Ontmoetingsdiensten

Ontmoetingsdiensten

Eigentijdse viering met actuele thema’s en diverse muziek, georganiseerd door de Ontmoetingskerk te Vriezenveen.