Rock Solid

Rock Solid

Rock SolidWe zijn weer gestart met Rock Solid! Elke twee weken hebben we in de Ontmoetingskerk een te gekke, gezellige en actieve zaterdagavond voor jongeren van 11 tot 14 jaar, met spellen, humor en prikkelende onderwerpen zoals muziek, vriendschap, keuzes maken of...

Kring: Geloof leven (20+)

Verschillende 20’ers hebben aangegeven het prettig te vinden om met leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over de waarde van het geloof, over levensvragen, twijfel en zekerheden.

Catechisatie

Catechisatie Catechisatie is één van de activiteiten van onze kerkelijke gemeente voor jongeren. Ook jij bent van harte welkom! Hoe werkt het ook al weer bij catechisatie? Je komt met een groep leeftijdsgenoten bij elkaar om te praten en na te denken over wat het...

Sing-ins

Jaarlijks organiseert de OMC (orgel- en muziekcommissie) vier sing-ins. Deze vieringen in de avond (19.00 uur) worden op verschillende wijzen ingevuld. De ‘Roept-u-maar-viering’ is inmiddels niet meer weg te denken: een sing-in met lievelingsliederen die door...

Jeugdpastoraat

In de Ontmoetingskerk zijn naast de predikant ook ouderlingen en contactpersonen actief om handen en voeten te geven aan het onderlinge omzien. Daarnaast hebben we in de Ontmoetingskerk jeugdouderlingen die speciaal aandacht hebben voor kinderen en jongeren. Zij...

Zaalvoetbaltoernooi

Van 2014 t/m 2017 was het traditionele zaalvoetbaltoernooi van de Ontmoetingskerk niet meer weg te denken in de kerstvakantie. Elk lid van de Ontmoetingskerk mag een voetbalteam samenstellen van vrienden en familie. Het is ook mogelijk om als ‘losse aanmelding’ mee te...

Brunchcatechese

BrunchcatecheseIn 2015 zijn we begonnen met de brunchcatechese. Jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom om mee te doen. We komen één keer in de twee weken samen op zondagochtend na de ochtendviering. Er is geen verplichting om de kerkdienst te bezoeken, maar het...

Jeugdkerk

De eerste zondag van de maand is er jeugdkerk voor jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs tot ongeveer 16 jaar. Er is niet een strikte bovengrens. We vinden het fijn dat je met ons mee wilt doen. Op de zondag van de Jeugdkerk beginnen we in de viering,...
Ontmoetingsdiensten

Ontmoetingsdiensten

Eigentijdse viering met actuele thema’s en diverse muziek, georganiseerd door de Ontmoetingskerk te Vriezenveen.