Orgels en muziek

Orgels en muziek

De orgel- en muziekcommissie organiseert tweemaal per jaar een orgelconcert. Daarnaast brengt het orgelpaden tot stand: het bezichtigen van en waarde hechten aan cultureel en historisch erfgoed. Daarnaast is het voor de commissie van groot belang de gemeenteleden te...

Cantorij

Sinds 1986 is er een cantorij in onze kerk. De cantorij verleent meerdere keren per jaar haar medewerking aan de erediensten. Dit ter ondersteuning van de gemeentezang en bij het instuderen van nieuwe liederen. De cantorij bestaat uit ongeveer 25 leden en staat onder...

Sing-ins

Jaarlijks organiseert de OMC (orgel- en muziekcommissie) vier sing-ins. Deze vieringen in de avond (19.00 uur) worden op verschillende wijzen ingevuld. De ‘Roept-u-maar-viering’ is inmiddels niet meer weg te denken: een sing-in met lievelingsliederen die door...

Middagavondmaal

Op de avondmaalszondagen in september, januari en juni is er ook ’s middags om 17.00 uur een avondmaalsviering, zodat er ook gelegenheid tot avondmaal is voor wie ’s ochtends niet kan door omstandigheden. Op eerste Advent gaat de predikant voor in de Vriezenhof....

Seniorenkring

In de seizoenen 2015/2016 en 2016/2017 heeft de Ontmoetingskerk een kring verzorgd die in vier middagen ingaat op vragen en dilemma’s die onderdeel uitmaken van het ouder worden. Deze kring vindt plaats in de Vriezenhof. In het seizoen 2017/2018 verzorgde een...

Seniorenmiddag

Twee keer per jaar wordt er voor de senioren een speciale middag georganiseerd. De middag begint met een aansprekende gast die een thema of een hobby toelicht, of op andere wijze de aanwezigen op onderhoudende wijze vermaakt. Aansluitend is er een gezellige...

Pastorale zorg

We hechten veel waarde aan het omzien naar elkaar. In zekere zin is het omzien het fundament van de gemeente. Wat is het waardevol om verhalen te mogen delen, verhalen van zegeningen, verhalen van verdriet. Gekend worden in je levensverhaal is heilzaam en bemoedigend....

Boekbespreking

In de Ontmoetingskerk bespreken we elk seizoen een theologisch boek. In de achterliggende jaren hebben we de volgende boeken besproken: Na een gezonde geloofscrisis van Jan Offringa; Wat doe ik hier in godsnaam van Carel ter Linden; Vreemd en bizar; lastige...

Gespreksgroep

In de Ontmoetingskerk is het mogelijk om – bij voldoende deelname – aan verschillende cursussen mee te doen. Deze gespreksgroep cirkelt rond eigen vragen van de deelnemers. Bij zes of meer aanmeldingen kan de kring van start gaan.

Bijbelkring

Bij voldoende belangstelling komt er een Bijbelkring. In deze kring lezen we een gedeelte uit de Bijbel en staan stil bij de vraag wat deze tekst ons vandaag te zeggen heeft. In de afgelopen seizoenen werden de onderlinge openheid, de ruimte voor vragen en de...