Kring: Is er meer?

Een groeiende groep mensen is op zoek naar zingeving, naar de betekenis van het leven. Gedachten over de waarde van leven, over lijden en sterven roepen de vraag op of er ook meer is tussen hemel en aarde.

Kring: Geloof leven (20+)

Verschillende 20’ers hebben aangegeven het prettig te vinden om met leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over de waarde van het geloof, over levensvragen, twijfel en zekerheden.

Orgels en muziek

Orgels en muziek

De orgel- en muziekcommissie organiseert tweemaal per jaar een orgelconcert. Daarnaast brengt het orgelpaden tot stand: het bezichtigen van en waarde hechten aan cultureel en historisch erfgoed. Daarnaast is het voor de commissie van groot belang de gemeenteleden te...

Cantorij

Sinds 1986 is er een cantorij in onze kerk. De cantorij verleent meerdere keren per jaar haar medewerking aan de erediensten. Dit ter ondersteuning van de gemeentezang en bij het instuderen van nieuwe liederen. De cantorij bestaat uit ongeveer 25 leden en staat onder...

Sing-ins

Jaarlijks organiseert de OMC (orgel- en muziekcommissie) vier sing-ins. Deze vieringen in de avond (19.00 uur) worden op verschillende wijzen ingevuld. De ‘Roept-u-maar-viering’ is inmiddels niet meer weg te denken: een sing-in met lievelingsliederen die door...

Middagavondmaal

Op de avondmaalszondagen in september, januari en juni is er ook ’s middags om 17.00 uur een avondmaalsviering, zodat er ook gelegenheid tot avondmaal is voor wie ’s ochtends niet kan door omstandigheden. Op eerste Advent gaat de predikant voor in de Vriezenhof....

Pastorale zorg

We hechten veel waarde aan het omzien naar elkaar. In zekere zin is het omzien het fundament van de gemeente. Wat is het waardevol om verhalen te mogen delen, verhalen van zegeningen, verhalen van verdriet. Gekend worden in je levensverhaal is heilzaam en bemoedigend....

Boekbespreking

In de Ontmoetingskerk bespreken we elk seizoen een theologisch boek. In de achterliggende jaren hebben we de volgende boeken besproken: Na een gezonde geloofscrisis van Jan Offringa; Wat doe ik hier in godsnaam van Carel ter Linden; Vreemd en bizar; lastige...

Gespreksgroep

In de Ontmoetingskerk is het mogelijk om – bij voldoende deelname – aan verschillende cursussen mee te doen. Deze gespreksgroep cirkelt rond eigen vragen van de deelnemers. Bij zes of meer aanmeldingen kan de kring van start gaan.