Uitvaart

Wanneer iemand overleden is, moeten nabestaanden veel regelen. De kerk heeft woorden en rituelen tot haar beschikking, die juist rondom afscheid en verlies hun waarde bewijzen.

Wellicht overweegt of besluit je daarom tot een kerkelijke uitvaart. De uitvaart kan vanuit de de Ontmoetingskerk plaatsvinden of de predikant komt naar de aula van het crematorium om daar de uitvaart te leiden.

Verbonden aan de Ontmoetingskerk

Wanneer de overledene verbonden was aan onze gemeente, kun je contact opnemen met de predikant om het overlijden door te geven. Soms is er een nauwe relatie tussen de overledene en de kerk, soms staat de kerk meer op afstand. In beide situaties kun je gewoon met de predikant contact opnemen. In een gesprek met de nabestaanden zal de gedachtenisdienst worden voorbereid. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.

Niet betrokken bij de Ontmoetingskerk

Ook wanneer de overledene niet betrokken was bij de kerk, kan de uitvaart onder leiding van de predikant plaatsvinden. Ook wanneer je twijfelt of een uitvaart vanuit de kerk de juiste beslissing is, kunt je hierover contact opnemen.

Voor meer informatie kun je terecht bij de predikant. Neem voor informatie over de kosten contact op met de koster.

Volg voor het aanleveren van een PowerPointpresentatie met afbeeldingen, muziek en/of video voor tijdens de dienst s.v.p. deze instructies.