Vertrouwenspersonen

Binnen onze kerk is de functie van vertrouwenspersoon ingesteld. Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is in een kerkelijke organisatie niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd bij een kerkenraadslid melden.

Wanneer u klachten heeft, vallend onder grensoverschrijdend gedrag, waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot een kerkenraadslid of predikant, dan kunt u (schriftelijk) contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen; mevr. Toering of mevr. Leeflang. Zij zijn bereikbaar via de Contactpagina van de Ontmoetingskerk. Adresgegevens en telefoonnummer treft u aan in de ‘Wegwijzer’.

Mevr. Toering

Vertrouwenspersoon

Ik ben belijdend lid van de Ontmoetingskerk te Vriezenveen. Inmiddels bijna 10 jaar betrokken bij het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente. In de gemeente van Vriezenveen heb ik weleens praktische taken op mij genomen, echter nooit deel uitgemaakt van de kerkenraad. In andere gemeenten waar ik voor mijn (onze) verhuizing lid van was, heb ik ook wel taken verricht en ben ik 1 x een periode van 4 jaar lid geweest van de kerkenraad.

Mevr. Leeflang

Vertrouwenspersoon

Inmiddels ben ik zo’n 15 jaar lid van de Ontmoetingskerk samen met mijn gezin, dat in de loop der tijd wat is gewisseld van samenstelling. Ik heb een periode van 4 jaar als diaken in de kerkenraad gezeten en maakte zo ook deel uit van het wijkteam. Daarnaast heb ik samen met mijn man huiscatechisatie gegeven aan een groepje jongeren. We bezoeken de kerkdiensten zo veel mogelijk.

In ons werk zijn we gewend om om te gaan met mensen en ook vertrouwelijk om te gaan met informatie die door mensen aan ons wordt toevertrouwd. Omgaan met elkaar is niet altijd gemakkelijk. Mensen zijn ook heel verschillend. Het instellen van de functie vertrouwenspersoon is een keuze geweest van de kerkenraad in Vriezenveen. Vanuit de wetenschap van de liefde van God willen wij proberen hier invulling aan te geven. Als het noodzakelijk mocht zijn kunnen mensen contact opnemen. Dit kan per mail vanaf de Contactpagina.

Contact opnemen

10 + 2 =