In de Ontmoetingskerk kennen we diverse soorten vieringen met een verschillend karakter. Op deze manier geven we vorm aan veelkleurig geloven. Naast de hieronder genoemde vieringen, staat de Commissie Vieringen open voor experimenten met andere vieringen voor bepaalde doelgroepen.

 

Zondagochtendvieringen

Het hart van onze gemeente klopt in de zondagochtendvieringen om 9.30 uur. Het is een van de belangrijkste ontmoetingsplekken voor onze gemeente. Daarom is er ook op elke eerste zondag van de maand na de kerkdienst gezamenlijk koffiedrinken.

De vieringen staan in de liturgische traditie en ademen rust en ruimte uit waar binnen de ontmoeting met God plaats kan vinden. We zingen over het algemeen uit het Nieuwe Liedboek en volgen meestal het Oecumenisch leesrooster. Elders op de website is informatie te vinden over de betekenis van de verschillende onderdelen van de liturgie.

Elke viering is er oppas voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (tenzij anders is aangegeven). Eén keer in de twee weken is er ook jeugdkerk voor jongeren tot 16 jaar.

Thuis meeluisteren

Het is mogelijk om onze vieringen thuis mee te luisteren. Wil je gebruik maken van de kerkradio of heb je vragen of opmerkingen over de kerkradio, dan kun je contact opnemen.

Via deze link is het mogelijk om de viering live mee te luisteren. Het is (nog) niet mogelijk om de vieringen terug te luisteren. Wil je de opname van een belangrijke dienst, zoals een doop-, trouw- of rouwdienst? Geef dit aan bij de koster.

Bloemen

Elke zondag staat er op het liturgisch centrum een bos bloemen die na de viering door de dienstdoende ouderling naar een van de gemeenteleden wordt gebracht als blijk van meeleven, groet of dank. Is er iemand die een bloemetje verdient? Geef dit dan door bij je contactpersoon of ouderling.

Kerkfotograaf

Van sommige bijzondere vieringen wordt een fotoreportage gemaakt. De foto’s verschenen op de site, maar vanwege nieuwe Europese privacyregels is dit niet meer toegestaan zonder expliciete toestemming van iedereen op de foto. Dit is ondoenlijk, dus zijn er andere afspraken gemaakt. Contact met de kerkfotograaf opnemen kan via de contactpagina.

Preekvoorziening

Mw. Bea Niphuis is verantwoordelijk voor de invulling van het preekrooster. Voor diensten waarin de eigen predikant niet voorgaat regelt zij gastvoorgangers.