Ziekte, ziekenhuisopname

We zouden het bijzonder op prijs stellen als je de kerk (via ouderling of contactpersoon) op de hoogte brengt van een ziekenhuisopname of wanneer je te kampen hebt met lichamelijke of psychische ziekten. We kunnen dan met je meeleven en in overleg met jou voorbede doen en/of het op de nieuwsbrief vermelden, zodat de gemeente ook kan meeleven.